‘Meer Veerkracht,

Langer Thuis’

 

Over Meer Veerkracht, Langer Thuis
Meer Veerkracht, Langer Thuis is één van de vier programma’s van FNO en wil een beweging op gang brengen die alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking, in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen. Dit doen we door in te zetten op de thema’s bewegen en meedoen, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. We stimuleren vernieuwing en helpen succesvolle aanpakken verder te verspreiden. Dit doen we onder andere door het ondersteunen van meer dan honderd initiatieven verspreidt over Nederland. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website.

Over FNO
FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website.

Ben jij ook klaar voor verandering?

Sluit je dan aan bij de beweging om thuiswonende ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis te blijven wonen.

‘Meer Veerkacht, Langer Thuis’